SGENM
SOCIEDADE GALEGA DE ENDOCRINOLOXÍA E NUTRICIÓN
Sociedade Galega de Endocrinoloxía e Nutrición Fundación de Endocrinología y Nutrición Gallega
menu usuario

Junta Directiva del SGENM

PRESIDENTE: Antonio Gippini Pérez

VICEPRESIDENTE 1ª: Eduardo Pena

VICEPRESIDENTE 2º: María Luisa Seoane Camino

SECRETARIO - TESORERO: Alfonso Vidal Casariego


VOCALES:

  • Vocal A Coruña: Laura Cotovad Bellas
  • Vocal Santiago: Roberto Peinó García
  • Vocal Pontevedra: Paula Sánchez Sobrino
  • Vocal Lugo: Rosa Burgo López
  • Vocal Ourense: Castor Gil Pereiras
  • Vocal personal en formación: Cristina Almenglo
  • Vocal Residentes: Carla Pacheco Urbina